torsdag den 13. august 2015

Fantastisk start på håndværk og design

Endelig startede vi op på det nye fag på vores skole for 4. årgang.

Min skole Engdalskolen har været med i en lille pulje på 5 skoler, der har fået hjælp økonomisk og med arkitektbistand til at få opdateret vores håndværk og design-lokale. Alle fem skoler havde den udfordring at de to lokaler lå langt fra hinanden. For vores vedkommende lå håndarbejde på 3. sal og sløjd lå i kælderen.

Nu har vi inddraget et billedkunstlokale til faget. En mur er brækket ned og der er nu lavet et stort fælles område, hvor håndværk og design holder til.

I dag startede vi så op med hele 4. årgang. På vores skole har 4. årgang tre lektioner om ugen. Vi har to klasser sammen og der er to faglærere og en støttelærer koblet på. Støttelæreren er uddannet håndarbejdslærer.

Vi har ikke langtidsplanlagt, da der er for mange huller/ukendte faktorer på nuværende tidspunkt. Så vi har valgt at lære og tilpasse undervejs.

Lokalet er heller ikke helt fit for fight. Men det kommer.

Første projekt på årgangen er at lave et akvarie med fisk/dyr i. Inspirationen kommer fra et projekt, som vi kørte sidste år i håndarbejde, hvor eleverne skulle lave filtdyr til et fælles akvarie. Den gang var det en sløjdlærer, der lavede akvarierne til os.

Et akvarie fra en 4. klasse fra sidste år. Det blev brugt som inspiration

Den sidste uge inden skolestart havde vi fælles møde og fik startet på en årsplan til årgangen. Den er oprettet i Google Drev og vi deler det med hinanden, så vi alle kan skrive i den.

Vi havde fælles samling på læringstrappen, hvor vi  bød velkommen og fortalte lidt om det nye fag indretningen og regler. Bagefter blev eleverne delt i tre værksteder. I hvert værksted skulle eleverne arbejde sammen to og to og vi havde med vilje blandet klasserne. Det betød at hver elev var makker med en fra paralelklassen.

1. værksted skulle de lave akvariet. 2. værksted skulle der laves fisk/dyr til akvariet. 3. værksted skulle der arbejdes på at lave baggrund i akvariet. 

Vi fik en fed start med de fire klasser:)
Har samlet lidt billeder som inspiration.
Mesterlære

Der saves og hjælpes

Udkast til baggrund

Mads fortæller om oprydning

Produkter samles i lynlåsposer

Inspiration til fisk

Motiv overføres på stof med blyant

Mobilen bruges til at finde motiver. Her et anker, der tegnes af

Første ramme til akvariet er næsten klart

Vi passer på hinanden ved at køre værksteder, hvor vi er på samme værksted og kan køre det samme forløb tre gange på hvert hold. Det betyder også at for hver gang bliver vi lidt klogere og kan gøre det en smule bedre. Helt klart en fordel.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar