fredag den 19. juni 2015

Evaluerings-forældremøde et eksperiment

I år har jeg som noget nyt afholdt et evaluerings-forældremøde op til sommerferien.
Både vi lærere og forældre har nu snart været igennem det første år med en ny skolereform og vi lærere har prøvet at arbejde efter den nye arbejdstidsaftale.

Formålet med mødet var at evaluere de indsatsområder vi har haft og de udfordringer vi som klasse har været igennem i løbet af skoleåret og samtidig få kigget på de værktøjer, vi bruger i samarbejdet med forældrene.

Derfor bad jeg forældrene om at udfylde et spørgeskema omkring brug af kommunikationsværktøjer og deres oplevelse af vores skole-hjem-samtaler.

Jeg har brugt Google Formular til formålet. I min indbydelse på Forældreintra har jeg vedlagt et link til spørgeskemaet

Her kan I se en kopi af spørgeskemaetSvarene i skemaet brugte jeg jeg kombineret med nogle spørgsmål til gruppesamtalerne ved forældremødet.


Dagsordnen til mødet havde tre hovedområdet. Skole-hjem-samtaler, kommunikation og det sociale liv i klassen.


Mine slides til forældremødet. Wordclouden i serien er udsagn fra mine elever om hvad de gerne vil blive bedre til socialt.


Før hvert emne holdt jeg et kort oplæg. Forældrene fik 15 min til at diskutere emnet og blev samtidig bedt om at udfylde 5 post-its-lapper. Mens der blev snakket listede jeg rundt og var med på en lytter.

De post-its-lapper der var udfyldt blev læst op og sat på væggen. 

nogle af de post-its som jeg har fået


Selvom jeg havde prøvet at lave et stramt program, var det svært at holde tiden. De to første runder fik forældrene diskuteret og lavet post-its. Da vi kom til runden med det sociale liv blev det mere løst og mere fælles snak.

Var det så en god ide?

Ja det kan godt anbefales. Jeg sidder nu med en række post-its, hvor der er tilbagemeldinger fra mine forældre omkring måden vi kommunikerer og hvordan vi afholder samtaler. I løbet af mødet har vi fået afklaret nogle ting, da de har haft mulighed for at spørge ind. Jeg er blevet gjort opmærksom på nogle ting, som jeg ikke var klar over omkring det sociale liv i klassen.

Vil gentage forældremødet til næste år, men vil udvide det til at have en længde på 2 timer. Jeg tror på at jeg med et ekstra forældremøde om året kan forebygge og kan tage ting i opløbet i stedet for at skulle lappe.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar