onsdag den 11. juni 2014

1. årgang laver bøger til kommende 0. klasse

I år har vi prøvet at sætte en ny tradition i gang. Nemlig at 1. klasserne skriver små bøger til de kommende 0. klasse. Bøgerne vil blive givet til de nye elever, når de er i aftenskole lige inden sommerferien. Bøgerne handler om hvad eleverne synes er nogle gode steder at kende på vores skole Engdalskolen.
 Vi er tre klasser, der har arbejdet med opgaven og vi har grebet det forskelligt an. Jeg har især samarbejdet med naboklassen, hvor vi to lærere har brugt hinanden som sparringspartnere undervejs. En mega spændende proces, hvor vi har mødt forskellige udfordringer undervejs og har skiftet strategi for at nå målet. Vi kører et it-forsøg i vores klasser og derfor har vi ikke haft mange miniipads til rådighed. Men hver klasse har haft fire stykker. Det har krævet nogle nye andre veje end hvis man f.eks. havde en MiniIPad  til hver anden elev.

Mit forløb endte på denne måde:

Første dag. Brugte to lektioner på opgaven.
Oplæg:
Viste klassen en Animoto-video, der viste forskellige steder rundt på skolen. Jeg havde gået rundt på skolen en søndag og fotograferet de forskellige lokaler og udendørs aktiviteter, som vi har på skolen og sat dem ind i en Animoto. Det var egentlig ikke min oprindelige ide. Men det var den, der var hurtigst.
Oprindeligt ville jeg gerne have taget små film af forskellige voksne på skolen (pedellen, bibliotekaren, skolelederen, SFo-lederen, Kantinedamen, Rengøringsmanden etc) hvor de fortalte om hvor de syntes det var sjovt/godt at være på skolen. Og så klippet dem sammen til en film til eleverne. Det satser jeg på at gøre næste år, for jeg arbejder på at dette skal blive en tilbagevendende ting, som 1. klasserne gør hvert år.Brainstorm:
Vi lavede en fælles brainstorm, hvor jeg på tavlen havde ophængt 4 stykker karton med numre på. Jeg havde inddelt eleverne i 4 grupper og bestemt, hvor grupperne havde deres faste sted. Eleverne fik udleveret post its og så gjaldt det om at skrive én ide til et sted på skolen på post it-lappen og løbe op og sætte den fast på gruppens karton. Vi arbejde på tid og eleverne var vildt optagede af at finde på og komme med ideer. Det at de bevæger sig i aktiviteten, giver et flow i klassen. Eleverne arbejdede individuelt og det gjaldt bare om at komme med ideer. Nogle elever opdagede at deres ide måske allerede hang på kartonen. Jamen så satte de bare deres post it ovenpå den anden.Udvælgelse af 10 steder:
Hver gruppe fik nu sit karton ned til gruppen med alle ideerne på. Nu gjaldt det for gruppen at vælge 10 steder ud, som de ville skrive om i deres bog. Det er en svær proces, når der er 6 elever i en gruppe. I nogle grupper hjalp post its lapperne, fordi eleverne kunne se, når de sorterede at nogle forslag var mere populære end andre

Fotografering:
Nu skulle eleverne ud og fotografere de steder, som de ville have med i deres bog. Hver gruppe fik en MiniIpad og gik ud og fotograferede. Men det er en dårlig ide at sende så stor en gruppe ud. De er simpelthen for mange kokke om opgaven. Så de nåede ikke at få taget så mange billeder. Jeg aftalte med eleverne at vi ville arbejde på en anden måde næste gang. Hvor halvdelen af gruppen lavede tekster til stederne og den anden halvdel fotograferede.
Krav til fotos: Der skal være børn på fotografiet. Det må ikke være rystet. Tag flere billeder ved hvert sted, så der er noget at vælge imellem.Anden dag: Vi brugte 3 lektioner på opgaven.
Fotografering og skrivearbejde:
Jeg havde samlet de fotografier som klassen havde taget i en mappe. Min ide var at vise billederne på klassens projektor og snakke om ”gode” og ”dårlige” billeder. Alle sad klar og jeg tastede desperat rundt på tastaturet for at finde mappen. Den var væk. Så det endte med at jeg måtte vise deres billeder på vores MiniIpads. Det var ikke optimalt. Bagefter opdagede jeg at mappen lå på min lærercomputers drev og ikke på skoledrevet. Det var megatræls.
Hver gruppe havde jeg delt op i to hold. Det ene hold skulle gå ud og fotografere og det andet hold skulle skrive forslag til hvad man kunne skrive om de forskellige steder. Først skulle gruppen beslutte hvilke billeder, der skulle tages først. Når første halvdel var færdige, så skiftede de opgave. Til skriverne havde jeg lavet et bestemt ark, som de skulle skrive på. De valgte et sted at ville skrive om. Skrev stedet øverst og forfattede en tekst nedenunder. For nogle falder det let at skrive og for andre er det meget svært. Det var meget forskelligt, hvad de fabrikerede.

Der arbejdes med at skrive kladder til bogen

 Et par eksempler på en af mine elevers kladder

Krav til det skriftlige: Vi bruger børnestavning. Skriv hvorfor I synes at det er et godt sted at være.

Tredje dag: Vi brugte 3 lektioner på opgaven. (men ikke alle arbejdede hele tiden med opgaven)

Nu havde grupperne fotografier til bogen. De havde kladder til teksten til bogen. Nu var det tid til at skrive bogen i appen Skriv og læs. Men min erfaring med store grupper fra tidligere i forløbet gjorde, at jeg delte hver gruppe op i tre hold med to elever. Det betød at 8 elever arbejdede med at skrive bogen, mens de andre lavede en anden danskopgave på computer. Når to-mandsgruppen var færdig overtog to nye fra gruppen det videre arbejde.
Jeg havde bestemt hvor mange sider de forskellige to-mandshold skulle lave. Min ide var at de skulle bruge de kladder, som gruppen havde lavet til at lave den færdige tekst (her kan svage skrivere få hjælp, da ordene er forfattet i forvejen og de stærke kan supplere i teksten og forbedre børnestavningen).
Nogle grupper måtte jeg hjælpe med organiseringen. Vi lagde kladderne op, så de kunne få et overblik over stederne og når de så havde skrevet om et sted, så kunne de fjerne kladderne.


Fjerde dag: Vi brugte en lektion.
Den sidste tomandsgruppe færdiggjorde bogen, mens de andre i klassen arbejdede på en anden opgave.
Alle bøger er skrevet med børnestavning. Noget børnestavning er nemt at læse og andet er svært. Derfor har jeg som lærer "renskrevet" elevernes tekst til voksenstavning. Dette kan I se, når I går ind og læser i bøgerne.
Jeg har sendt bøgerne til min email. De er blevet printet ud som små hæfter, der skal clipses. Bøgerne er blevet uploadet på en kanal på Skoletube, som vi vil gøre offentlig på Skoleporten under nyheder. Årgangens bøger er blevet uploadet på ISSUU og findes som nyhed på Skoleporten 

På Forældreintra har jeg lagt elevernes fire bøger ud på klassens tidslinje i Tiki Toki.
Jeg har aftalt med en af 0. klasses lærere at en lille delegation fra min klasse skal ned i morgen formiddag og overrække vores bøger til hende. Så vil hun dele vores gave ud til de nye 0. klasser om aftenen.

Vores færdige bøger
Udfordringer undervejs: Når eleverne skulle ud at fotografere kunne de ikke altid komme ind i lokalet, da  der var undervisning eller lokalet ikke var åbnet endnu, da SFO-tiden ikke var startet. Jeg måtte derfor bruge lidt tid efter skoletid med nogle af eleverne for at få alle steder fotograferet.

Sparring med parallelklasses lærer: På grund af tidsnød besluttede naboklassen at starte med at skrive kladder til bogen, og vi fik en diskussion om hvad der kommer først. Billedet eller teksten. Til flertallet af billedbøger er teksten skrevet først og måske vil det også være en god ide til dette projekt.

Jeg ved godt at appen Skriv og læs lægger op til at skrive direkte i appen, men jeg har været glad for forløbet, hvor eleverne har skullet skrive kladder til bogen. Skriveprocessen er blevet anderledes og Skriv og læs har indgået som et værktøj i en proces, hvor vi har arbejdet med billeder og skrift.

Udskrivning: Vi har valgt at sende elevernes bøger som en pdf-fil med enkeltsider. Så har vi mulighed for at printe bogen ud som brochure i et hug. Det kræver blot at eleverne arbejder med enten 2-4-10 eller 14 sider. For ellers passer siderne ikke til en brochure. Så skal man blot folde bogen og klipse den sammen i ryggen. Sara og Alfred fra min klasse er i gang med at skrive 

Vi afleverer vores bøger til Elisabeth, der skal have 0.A næste år

Ingen kommentarer:

Send en kommentar