torsdag den 1. maj 2014

Når undervisningen er op ad bakke

Jeg var på besøg hos to skønne 1. klasser på Solbjerg Skole. Begge klasser skulle arbejde med programmet Photo Story, men med hvert sit indhold. Lærerne og pædagogen var forberedt og klasserne var bare så klar.
Men her oplevede jeg virkelig de udfordringer mange lærere har på skolerne.
I den ene klasse var der booket de ældre bærbare maskiner og i den anden klasse havde vi de nye.

De ældre bærbare computere:
Vi startede dagen i den en klasse med faget matematik og de ældre maskiner.
Første udfordring var at der cirka på 1/3 de af maskinerne manglede bogstavtaster. Allerede her gik der tid med at skifte maskiner.
Alle elever fik logget sig på og åbnet deres program, inden jeg kort gennemgik hvilke krav, der var til deres arbejde med opgaven. Herefter gik eleverne i gang. Efter 30 min begyndte de første maskiner at løbe tør for strøm. Til trods for at de var blevet opladet hele natten og vi var de første til at bruge maskinerne den morgen. På den bekostning oplevede eleverne at deres arbejde ikke nåede at blive gemt og at de skulle starte op med en ny maskine.
Der var problemer med lydoptagelsen på maskinerne og igen måtte eleverne skifte maskiner. Nogle mikrofoner fungerede dårligt og det var svært at høre, hvad eleverne sagde.
Men jeg vil gerne give eleverne en stor kompliment. For de tog det utroligt pænt. Men for lærerne var oplevelsen at der skulle bruges krudt på at få maskineriet til at fungere i stedet for at koncentrere sig om støtte og hjælp til opgaven.

Hvad lavede vi så? Jo klassen skulle lave små regnehistorier. Her ser I en af historierne.De nye bærbare computere:
Efter pausen besøgte jeg naboklassen. Her brugte vi skolens nye maskiner. Ingen tastaturer manglede. Det gik hurtigt med at få logget sig på og undervejs oplevede vi kun problemer med en maskine omkring indtaling af lyd. Her fik de voksne mulighed for at have fokus på kerneopgaven nemlig undervisning og støtte til eleverne arbejde.

I den anden klasse var klassen godt i gang med at arbejde med emnet fugle. Her blev Photo Story brugt til at lave små film om fugle ud fra den viden, som eleverne havde erhvervet sig.Deres projekter vil blive samlet og vist på Forældreintra.

En verden til forskel på den samme skole, den samme dag, med det samme program. Men med ældre og nye maskiner.

Tak til de voksne og elever i de to 1. klasser på Solbjergskolen. En sand fornøjelse at møde og arbejde sammen med så engagerede mennesker.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar